Brukarutval

Det er nedsett eit brukarutval som aktivt skal bidra til drift og tilsyn med bygget.

Brukarutvalet består av:

Liv Marit Indreeide, dagleg leiar

Aud Lindis Ødegaard, kulturavdelinga

Asbjørn Eide, byggeigar

Kenneth Hovden, idrett

Kjetil Uri, musikk og anna kultur

Tor Erik Jarvik, skulen

 

Mandat brukarlaget (PDF, 328 kB)