Leigeprisar

Betalingssatsar

 

Rom

Pris

Idrettshall, heil sal m/garderobar

350 kr /t

Idrettshall 1/3 sal m/garderobar

150 kr /t

Idrettshall, inntektsbringande arrangement for lag og organisasjonar (1 dag/helg)

10.000 kr

Kultursal for lag og organisasjonar (1 dag/helg)

2.700 kr

Kultursal arrangement med avansert lyd-/lysutstyr (personar til å styre lyd/lys kjem i tillegg) eller private arr.

5.000 kr

Andre rom for møte og ulike samlingar

150 kr / t

Sosialt rom, eit døgn, private arr.

2.100 kr

Foajé, eit døgn, private arr.

3.100 kr

Bruk av ami (opp-/nedrigging)

300 kr

For andre arrangement

Etter avtale

For leigetakarar utanfor Norddal kommune

Etter avtale